Vi udfører

  • Højtryksspuling
  •  Rodskæring
  • Slamsugning
  • TV-inspektion
  • Fareklassevogn
  • Industrispuling
  • Vanding
  • Levering af materialer med 4 akslet kran/grab bil
  • Rensning af – brønde – udskillere – sandfang – ledninger og tanke

Ring og hør nærmere ved specialopgaver.

K kran grab